Kombi konut veya iş yerlerinde ısıtma ve sıcak su konforu sağlayan cihaza denir. Doğal gaz ve oksijeni bir araya getirip meydana gelen yanma işlemi neticesinde ortaya çıkan ısı enerjisini talebe göre kalorifer sistemine veya sıcak su tesisatına aktarır.

Yoğuşmalı Kombi Nedir ?

Yoğuşma, gaz halinde bulunan bir maddenin çevresine ısı vererek sıvı hale dönüşmesidir.

Konvansiyonel kombilerde yanan doğal gazdan oluşan atık gaz ve beraberinde oluşan su buharı direkt bacadan dışarı çıkar. Yoğuşmalı kombilerde ise atık gaz sisteminin önüne eklenen ısı eşanjörü sayesinde gaz bacadan çıkmadan önce gazdaki su buharı ayrıştırılıp enerjiye dönüştürülerek yeniden kullanılır. Böylece doğal gaz kullanımında verim arttırılır aynı zamanda çevreye zararlı gaz salınımı azaltılır.


Verimliliği yüksek olan tam yoğuşmalı kombiler, maksimum tasarruf sağladığı için önemli bir yere sahiptir.

Yoğuşmalı Kombinin Avantajları

-Ortamı ısıtması ve kullanım suyu üretmesi hususunda ihtiyaçlarını bağımsız karşılayabilmesi

– Yeni teknoloji ürünler olduğu için markaların en üst segment ve en donanımlı modelleridir

– Tesisat suyu sıcaklığı 50oC ‘yi geçmeyecek şekilde kullanılırsa maksimum verim sağlar

– Düşük emisyon ve doğa dostu ürünler olmasıdır

Yoğuşmalı Kombinin Dezavantajları

– Yoğuşmalı kombiler çıkan su buharından elde ettiği sıcaklığı kullandığından dolayı, su buharı suya dönüşür. Bu sebepten yoğuşmalı kombilerde su tahliye borusu mevcuttur. Tahliye borusunu  herhangi bir balkon veya pis su giderine bağlamanız gerekmektedir. Bazen balkonlarda kombiden uzakta kalan su giderleri veya bodruma kurulan kombinin pis su giderinden daha aşağı seviye de kalması problem teşkil edebilir.

– Yoğuşmalı kombilerin tahliye ettiği suyu asidik olduğu için 40 cm yükseklikte  nötralizasyon sifonu takılmalıdır. Aksi takdirde kombi servisi ilk çalıştırma ve garantiyi başlatmaya geldiğinde ürünü çalıştırmaz.

– Yoğuşmalı kombi eğer 50oC üzerinde çalıştırılırsa performansı düşer ve sağladığı tasarrufta da bir o kadar kayıp olur.