Güneş Enerjisi

Güneş, doğal enerji kaynaklarından biridir ve birincil enerji kaynağıdır. Dünyamızı aydınlatması ve ısıtmasının yanısıra güneşten elde edilen enerji çeşitli teknolojiler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Yani dünya üzerindeki tüm sistemler için bir enerji kaynağı olmaktadır. Güneş enerjisi, güneş ışınlarından (fotonlardan) elde edilir. Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Güneş enerjisi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Güneş ışınlarından verim alınabilecek bölgelerde her çeşit sistemde güneş enerjisinden faydalanmak mümkündür. Güneşli ve sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelerde birçok binanın üzerinde güneş paneli bulunmaktadır. Bu güneş panelleri ile güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülerek evlerde kullanılmaktadır.

Binaların haricinde güneş enerjisinden enerji santrallerinde, deniz araçlarında, uzay uydu sistemlerinde ve yüksek teknolojinin var olduğu pek çok sistemde faydalanılmaktadır.