Radyotör Montajı

  • Öncelikle monte edileceği yerler belirlenir. (genelde pencere önüne monte edilmektedir)
  • Yerden yüksekliği, sağ-sol ve üst kısımlarında boşluk bırakılacak şekilde duvara işaret konulmalıdır.
  • Askı sacı ekseni üstünde peteğin alt kenarından yukarıya doğru 72 mm ölçülür ve denk gelen nokta işaretlenir.
  • Askı köşebenti şablon gibi kullanılır, üst olarak belirtilen yerde, alt kenarı işaretlenen noktaya denk gelecek şekilde köşebent üzerinden delikler eksen çizgisine değecek biçimde zemine dik olmak koşulu ile duvara yerleşecek vida delikleri ayarlanır ve duvar üzerinden işaretleme yapılır.
  • Radyatörün çeşidine göre; yere paralel olacak şekilde ölçü yapılır ve askı köşebentlerinin geleceği kısımlar işaretlenir.
  • Askı köşebentleri şablon olarak kullanılır. Dubarda delinmesi gereken noktaların işaretlenmesi sağlanır.
  • Duvara yapılan işaretler 10 mm çapında ve 50 mm derinliğinde olacak şekilde açılır ve buralara dübeller yerleştirilir.
  • İhtiyaca bağlı olarak askı köşebenti dar ya da geniş kenarı duvara iyice oturtulur. Askı köşebentlerinin uygun şekilde duvara montajı yapılır.
  • Askı klipsleri yuvalarına takılır ve radyatör köşebente asılı duruma getirilir.
  • Dik ve paralel olması açısından su terazisi kullanılması şarttır.