Radyant Isıtma

 

Radyant ısıtma sistemleri konusunda insanlar için esin kaynağı yine doğadır. Kış
aylarında bulutlu bir havada dolaştığınızı ve bir anda güneşin bulutların arasından çıktığını
düşünün, nasıl tatlı bir sıcaklık hissedersiniz. Hissedilen bu ısınmanın nedeni bir anda 5-10 °C hava sıcaklığı artışı değil, size ulaşmaya başlayan Kızılötesi ışınlardır. Güneş tekrar
buluta girdiğinde bu ısınma ortadan kalkacaktır. İşte aynı düşünceden yola çıkarak
“Radyant Isıtma Sistemleri” tasarlanmıştır. Bu sistem aynen doğada olduğu gibi ortam
havasının ısıtılması yerine kişilerin doğrudan konfor sıcaklığını hissetmelerini
sağlamaktadır. Radyant ısıtma sistemi uygulamalarında ısıtıcıların uygun yerleşimi işe
mekan içindeki tüm bölgelerin yada sadece istenen bölgelerin ısıtılabilmesi mümkündür.