Sıhhi tesisat ya da su tesisatı temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına verilen addır. Sıhhi tesisatlar, kullanım amaçlarına göre iç ve dış temiz su tesisatları olarak ayrılmıştır. Bu sistemlerin yapılara entegre edilmesiyle yaşam alanlarına temiz su temini sağlanmıştır.

Günümüzde binaların konforu için gerekli olan havalandırma, soğutma, otomatik kontrol, yangın ve bina otomasyonu sistemleriyle birlikte su tesisatlarının da kaliteli düzenlenmesi gerekiyor. Temiz suyun insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde bu kalite kriterinin de yüksek tutulması gerektiğini söyleyebiliyoruz.

Suyun Kalitesini Belirleyen Özellikler

Su geçtiği toprak tabakalarının özelliklerine göre değişir. Toprak tabakalarından aldığı tuzlar ve minerallere göre, tadı ve kokusu da değişiklik gösterir. İçerisine yer üstüne çıkan suya çeşitli mikroplar ve bakteriler karışabilir. Suyun içinde bulunan bu maddelerin oranı, suyun kalitesini ve hangi alanda kullanılacağını belirler.

Fiziksel Özellikler

Gözle görülebilen ve suda çözünür olmayan, kolay ayrıştırılan maddelerin sudaki oranı suyun fiziksel özelliklerini belirler. Koku, lezzet, renk, berraklık ve sıcaklık bunlara dahildir.

 • Koku ve Lezzet: Yosun ve benzeri maddeler suyun tadını değiştirir ve kötü kokmasına neden olur. Suda erimiş halde bulunan oksijen ve karbondioksit gazları, suya hoş bir lezzet verir.
 • Renk: Suda erimiş ya da asılı bulunan koloidal organik maddeler suya renk verir. Suyun koyu renkli olması sağlıksız olduğunun göstergesidir.
 • Berraklık: Yosun ve diğer yabancı maddeler suya bulanıklık verir. Bu maddeler zamanla tesisat araç ve gereçlerin dibine çökerek zarar verir.
 • Sıcaklık: İçme suyunun sıcaklığı yaklaşık olarak 7–12º C arasında olmalıdır.

Hijyen Sağlayın, Sağlığınızı Koruyun…

Doğru yapılandırılmamış su tesisatları hijyen sağlayamadıklarından sağlığınızı da kötü etkileyecektir. Temiz ve pis su borularının yanlış montesi, bina için yetersiz borulamanın yapılması, güvenlik şartlarının sağlanmaması hem su tesisatı sisteminizi hem de sizi olumsuz etkileyecektir.

Sağlıklı bir su tesisatı nitelikli içme suyu sağlamalıdır. İyi bir içme suyunda aşağıdaki özellikler olmalıdır:

 • İçme suyu; kokusuz, renksiz, berrak ve içimi serinletici olmalıdır.
 • İçimi hoş, tercihen 7°C den aşağı sıcaklıkta olmamalıdır.
 • Sertliği 7-17 sertlik derecesinde olmalıdır.
 • Toksin ve zararlı maddeler ihtiva etmemelidir.
 • Hastalık yapıcı (Patojen) mikroorganizmalar barındırmamalıdır.
 • Bol miktarda ve fiyatı ekonomik olmalıdır.

Bu kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına ise tesisat kurulumundan sonra yapılan testlerle bakılmalıdır. Yanlış monte edilen sistemler mikrop saçar ve kısa ömürlü olurlar. Doğru yapılandırılmış su tesisatları ise:

 • Sağlığınızı korur ve temiz su elde etmenizi sağlar.
 • Gider kokusu yapmaz.
 • Mikropsuz ve hijyenik kullanımlar sunar.
 • Uzun ömürlü ve dayanıklı olurlar.
 • Güvenli şekilde su kullanımı sağlarlar.
 • Ekonomik su harcamaları sağlar.

Hem bütçenizi hem de sağlığınızı koruyan su tesisat sistemlerinden doğru şekilde yararlanmak için profesyonel olarak bu hizmeti veren ekiplerle iletişime geçmeyi unutmayın, güvenliğinizi sağlayın